Ytterdører - husets smykke

Få detaljer på en bygning gjør like stort inntrykk som husets ytterdør. I tillegg til å være vakker og gi huset særpreg skal den også beskytte mot været og verden utenfor. Alle våre ytterdører bygges av en håndverker som personlig er ansvarlig for hele prosessen, fra materialvalg til ferdig dør. Limte, isolerte ytterdører bygges enkeltvis eller i meget små serier. Alt fra sammenliming til panelarbeider skjer for hånd. Siden det meste gjøres for hånd, er det mulig å spesialtilpasse alt fra mål og materialer til design. Hvis du for eksempel vil ha en bestemt ytterdør som fløydør, er det fullt mulig.